Osłona podatkowa – co warto o niej wiedzieć?

Osłona podatkowa – co warto o niej wiedzieć?
Marek Cieślak

Marek Cieślak

Prezes CGO Finance

Osłona podatkowa (inaczej tarcza podatkowa) to nieodłączny element działalności wielu przedsiębiorców. Jak działa i jakie korzyści może przynieść? Dowiedz się wszystkiego, co warto o niej wiedzieć – zapraszamy do lektury!

Potrzebujesz porady w zakresie rozliczeń podatkowych jako przedsiębiorca?

Jesteś we właściwym miejscu. Nasi doradcy wyjaśnią Ci krok po kroku co należy zrobić, by rozwiązać problem, z którym przychodzisz. Umów się na bezpłatną konsultację już dziś.

osłona podatkowa

Definicja przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwo jest to jednostka organizacyjna, która prowadzi działalność gospodarczą. Jest ono wyodrębnione prawnie, organizacyjnie, terytorialnie i ekonomicznie. Obejmuje zasoby ludzkie, finansowe, materialne i niematerialne. Przedsiębiorstwo może prowadzić działalność handlową, usługową lub produkcyjną. Posiada ono zdolność do czynności prawnych, zaś jego celem jest działalność przynosząca zyski. Więcej o przedsiębiorstwie przeczytasz tutaj: https://mfiles.pl/pl/index.php/Przedsi%C4%99biorstwo.

Co obejmuje przedsiębiorstwo?nazwa przedsiębiorstwa
własność nieruchomości lub ruchomości
prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych
wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne
koncesje, licencje i zezwolenia
patenty i inne prawa własności przemysłowej
majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne
tajemnice przedsiębiorstwa
księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
Składowe przedsiębiorstwa

Osłona podatkowa – czym jest?

Osłona podatkowa jest mechanizmem polegającym na obniżeniu kwoty podatku dochodowego poprzez finansowanie działalności przy wykorzystaniu kapitału zewnętrznego. Podatek dochodowy ulega obniżeniu dzięki zaliczeniu wydatków związanych z wykorzystaniem kapitału zewnętrznego bezpośrednio w koszty uzyskania przychodu. Tarcza podatkowa stanowi legalny i bezpieczny sposób obniżenia obciążeń. Więcej o tarczy podatkowej przeczytasz tutaj https://mfiles.pl/pl/index.php/Efekt_os%C5%82ony_podatkowej.

Jakie wydatki tworzą tarczę podatkową?raty w leasingu operacyjnym
opłaty dotyczące leasingu
odsetki od kredytu
odpisy amortyzacyjne od środków trwałych
Wydatki tworzące tarczę podatkową

Kto może skorzystać z osłony podatkowej?

Zastosowanie tarczy podatkowej jest zależne od formy opodatkowania przedsiębiorstwa.

Kto może skorzystać z tarczy podatkowej?Przedsiębiorstwa rozliczające podatek dochodowy na zasadach ogólnych (według skali podatkowej lub podatkiem liniowym).
Kto nie może skorzystać z tarczy podatkowej?Przedsiębiorstwa rozliczające podatek dochodowy za pomocą karty podatkowej.
Przedsiębiorstwa rozliczające podatek dochodowy na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Tarcza podatkowa w zależności od formy opodatkowania

Osłona podatkowa a leasing

Tarcza podatkowa a leasing operacyjnyTarcza podatkowa a leasing finansowy
Kosztem jest opłata wstępna oraz raty miesięczne liczone w całość i możliwość odliczenia kwoty VAT-u doliczonej do opłaty wstępnej oraz raty leasingowej.Możliwość odliczenia odsetek i amortyzowania leasingowanego przedmiotu, całą kwotę VAT-u należy uiścić jednorazowo wraz z opłatą wstępną.
Tarcza podatkowa a rodzaje leasingu
osłona podatkowa
osłona podatkowa

Sprawdź kluczowe limity i terminy podatkowe w 2024 roku w tym artykule

Kiedy osłona podatkowa się opłaca?

Tarcza podatkowa jest wykorzystywana najczęściej w leasingu operacyjnym, gdzie kosztem jest opłata wstępna oraz liczone w całości raty miesięczne. W tym przypadku można również odliczyć doliczoną do opłaty wstępnej oraz raty leasingowej kwotę VAT-u.

Jak obliczyć tarczę podatkową?

Poniższy wzór matematyczny pozwala na obliczenie tarczy podatkowej:

K = (1-P) x W

gdzie:

K – rzeczywisty koszt z uwzględnieniem tarczy

P – stawka podatku dochodowego

W – wydatki firmowe

Wartość tarczy podatkowej można obliczyć również przy pomocy specjalnych kalkulatorów, np. http://finansopolis.pl/investing/tax-shield.

VAT i amortyzacja a osłona podatkowa

Tarcza podatkowa a VATWysokość tarczy podatkowej zależna od sposobu odliczania podatku VAT z wydatków poniesionych na pojazd wykorzystywany w firmie.
Tarcza podatkowa a amortyzacjaWpływ na zobowiązania podatkowe zależny od zastosowanej metody i stawki amortyzacji, jak również od wartości początkowej środka trwałego, stawka amortyzacji ustalana na podstawie kategorii środka trwałego.
VAT i amortyzacja a tarcza podatkowa

Jeśli masz więcej pytań dotyczących osłony podatkowej, nasi specjaliści udzielą Ci kompleksowej porady. Zapraszamy do kontaktu!

FAQ – często zadawane pytania na temat: Osłona podatkowa

Czym jest osłona podatkowa?

To system zapewniający ulgi podatkowe lub inne korzyści dla przedsiębiorców w celu zwiększenia ich dochodów netto.

Jakie są główne cele osłony podatkowej?

Głównym celem osłony podatkowej jest zmniejszenie obciążenia podatkowego dla określonych grup podatników lub sektorów gospodarki, co może prowadzić do zwiększenia inwestycji i wzrostu gospodarczego.

Kto może skorzystać z osłony podatkowej?

Jest dostępna dla przedsiębiorców rozliczających podatek dochodowy na zasadach ogólnych lub podatników spełniających określone kryteria, takie jak wysokość dochodu czy rodzaj działalności.

Jakie korzyści może przynieść osłona podatkowa dla przedsiębiorców?

Może ona zapewnić przedsiębiorcom ulgi podatkowe, obniżenie stawek podatkowych, zwolnienia podatkowe lub inne formy wsparcia, co może prowadzić do zwiększenia ich zysków netto.

Czy osłona podatkowa obejmuje wszystkie rodzaje podatków?

Zakres osłony podatkowej zazwyczaj obejmuje główne rodzaje podatków, takie jak podatek dochodowy, podatek od wartości dodanej czy podatki lokalne.

Czy korzystanie z osłony podatkowej jest zawsze korzystne?

Korzyści z osłony podatkowej mogą zależeć od indywidualnej sytuacji podatkowej każdego przedsiębiorcy. Warto skonsultować się z doradcą podatkowym, aby określić, czy będzie ona korzystna.

Czy osłona podatkowa ma określony czas trwania?

Czas trwania osłony podatkowej może być różny i zazwyczaj jest określony w ustawie lub rozporządzeniu wprowadzającym tę formę wsparcia podatkowego.

Czy osłona podatkowa jest dostępna dla wszystkich przedsiębiorstw?

Jest ona dostępna dla przedsiębiorców rozliczających podatek dochodowy na zasadach ogólnych.

Czy korzystanie z osłony podatkowej wiąże się z jakimiś warunkami?

Tak, korzystanie z osłony podatkowej zazwyczaj wiąże się z warunkami, które mogą obejmować np. określony sposób prowadzenia działalności, osiąganie określonego poziomu dochodu.

Jak można uzyskać więcej informacji na osłony tarczy podatkowej?

Aby uzyskać więcej informacji na temat osłony podatkowej, warto skontaktować się z lokalnymi urzędami skarbowymi, doradcami podatkowymi lub zapoznać się z aktualnymi przepisami prawa podatkowego.

Wyróżniony ekspert

Marek Cieślak

Prezes CGO Finance