Co obejmują usługi global mobility?

Co obejmują usługi global mobility?
Marek Cieślak

Marek Cieślak

Prezes CGO Finance

Usługi global mobility obejmują proces legalnego przemieszczania się i zatrudniania pracowników z jednego kraju w innym. Wszystko musi się odbyć zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w państwie, do którego przybyli. W ramach tej procedury krzyżuje się wiele przepisów, m.in. podatkowych, prawa pracy, przepisów legalizujących pobyt obcokrajowca, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Systematyczny rozwój możliwości na rynku pracy oraz swoboda przemieszczania się spowodowały, że coraz więcej firm potrzebuje pomocy przy procesie zatrudniania obcokrajowca.

W ramach usług global mobility zapewnia się pomoc dla pracodawców i pracowników z UE i spoza UE. Dbamy o bezpieczeństwo obu stron stosunku pracy, dlatego:

  1. Pomagamy działom HR i obcokrajowcom przejść przez całą procedurę uzyskania dokumentów pobytowych dla pracownika oraz pozwoleń na pracę.
  2. Wnikliwie i rzetelnie analizujemy przepisy z zakresu m.in. prawa pracy, ochrony zdrowia i ubezpieczenia obcokrajowców.
  3. Przygotowujemy bezpieczną procedurę relokacji pracownika – sprawdzamy niezbędne przepisy dotyczące dokumentów wjazdowych (np. paszportu) i procesu przekroczenia granicy przez obcokrajowca.
  4. Analizujemy koszty relokacji (m.in. wydatki związane z przeniesieniem obcokrajowca z innego kraju) oraz utrzymania pracownika (m.in. zakwaterowania, edukacji pracownika) i przedstawiamy najkorzystniejsze rozwiązania.
  5. Sprawdzamy rodzaj i zakres kosztów zatrudnienia pracownika w innym kraju. Bierzemy pod uwagę m.in. formę organizacyjną pracodawcy (osoba prawna, osoba fizyczna), tryb pracy (np. praca zdalna, praca w pełnym wymiarze czasu pracy) i jakie to będzie generować koszty dla stron.
  6. Przygotowujemy zestawienie potencjalnych wydatków związanych z zatrudnieniem obcokrajowca, m.in. wysokość podatków, kosztów przejazdu przez granicę. Weryfikujemy przepisy obowiązujące w danym kraju i przedstawimy najkorzystniejsze rozwiązania.

Usługi global mobility są świadczone w ramach odrębnego działu, wyspecjalizowanego w obsłudze z zakresu prawa pracy i legalizacji zatrudnienia i pobytu cudzoziemców w Polsce – CGO mobility.

Wieloletnie doświadczenie naszych specjalistów pozwoliło nam stworzyć wszechstronny zakres usług global mobility, który dopasowujemy do indywidualnych potrzeb pracodawców i obcokrajowców. Mamy doświadczenie w rozwiązywaniu problemów z zatrudnianiem pracowników oraz legalizacją pobytu obywateli UE oraz spoza UE. Gwarantujemy:

  • rzetelną i przejrzystą analizę prawną,
  • bezpieczeństwo podczas przygotowywania procedury legalizacji pobytu i zatrudnienia obcokrajowców,
  • pełen profesjonalizm.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług i zapoznania się z naszymi publikacjami.

Wyróżniony ekspert

Marek Cieślak

Prezes CGO Finance