Dni wolne w 2024 roku. Jak je rozplanować?

Dni wolne w 2024 roku. Jak je rozplanować?
Marek Cieślak

Marek Cieślak

Prezes CGO Finance

W 2024 roku obok świąt pojawiają się dodatkowe dni wolne związane ze specjalnymi urlopami. Ile wynosi czas pracy w nadchodzącym roku?

Jak rozplanować dni wolne w 2024 roku, by nie wykorzystywać nadmiernie limitu urlopowego? Sprawdź nasze sugestie i zestawienie najważniejszych informacji w tym zakresie poniżej.

Czas pracy pracownika

Czas pracy pracownika nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. To stanowi podstawę ustalania liczby godzin do przepracowania przez pracownika.

Kodeks pracy przewiduje, że aby określić wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym, należy:

 • liczbę tygodni przypadających do przepracowania w tym okresie (dla miesięcznego okresu rozliczeniowego jest to 4) pomnożyć przez 40 (godziny pracy),
 • dodać do otrzymanej liczby liczbę dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku, przemnożoną przez 8,
 • odjąć po 8 godzin za każde święto wolne od pracy przypadające w dniu innym niż niedziela.

W 2024 roku w ciągu 365 dni przypada 251 dni roboczych (czyli 2008 godzin pracy – 251 dni x 8 godzin) i 115 dni wolnych od pracy.

Na wymiar czasu pracy pracownika wpływa:

 • okres usprawiedliwionej nieobecności w okresie rozliczeniowym obowiązującym pracownika,
 • liczba świąt przypadających w okresie rozliczeniowym przypadających w inne dni niż niedziela.

Wymiar urlopu w ramach stosunku pracy

Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Tego prawa nie może się zrzec. Pracownikowi podejmującemu pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym rozpoczyna pracę, przysługuje prawo do urlopu w wymiarze 1/12 z upływem każdego miesiąca pracy. Prawo do kolejnych dni urlopowych nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

Jeśli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, urlop ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu w 1/12 z upływem każdego miesiąca pracy. Niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

Kodeks pracy uzależnia wymiar urlopu od stażu pracy i jest to maksymalny czas wypoczynku, jaki przysługuje pracownikowi. Ustawodawca szczegółowo określa zasady doliczania okresów nauki pracownika do wymiaru czasu pracy. Jeżeli pracownik jest zatrudniony:

 • krócej niż 10 lat – przysługuje mu 20 dni urlopu,
 • co najmniej 10 lat – przysługuje mu 26 dni urlopu.

Jesteś pracodawcą i rozważasz zatrudnienie cudzoziemca? Nie wiesz, czy należy wystąpić z wnioskiem o zezwolenie na pracę, czy o zezwolenie na pobyt czasowySkontaktuj się z nami. Nasi specjaliści udzielą odpowiedzi na te i inne pytania. Pomożemy Ci w prawidłowym złożeniu wniosku i sprawnym przeprowadzeniu procedury uzyskania zezwolenia oraz kompleksowej obsłudze cudzoziemców.

Zasady udzielenia urlopu

Pracownikowi udziela się urlopu na jego wniosek w dni pracy, które obowiązują go zgodnie z jego rozkładem czasu pracy. Jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy. Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Urlop może być podzielony na części. W takim przypadku co najmniej jedna jego część powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Dni wolne w 2024 roku

Listę dni wolnych od pracy określa ustawa z 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy. Dni ustawowo wolne od pracy to niedziele oraz następujące dni:

 • 1 stycznia – Nowy Rok (poniedziałek)
 • 6 stycznia – Święto Trzech Króli (sobota, dzień wolny)
 • 31 marca – Wielkanoc (niedziela, dzień wolny)
 • 1 kwietnia – Poniedziałek Wielkanocny (poniedziałek, dzień wolny)
 • 1 maja – Święto Pracy (środa)
 • 3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja (piątek)
 • 19 maja – Zielone Świątki (środa)
 • 30 maja – Boże Ciało (czwartek)
 • 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (środa)
 • 1 listopada – Wszystkich Świętych (piątek)
 • 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości (poniedziałek)
 • 25 grudnia – Boże Narodzenie (środa)
 • 26 grudnia – drugi dzień świąt Bożego Narodzenia (czwartek).

W 2024 roku jedno święto przypada w sobotę, tj. Święto Trzech Króli (6 stycznia). Oznacza to, że pracownicy:

 • etatowi, tj. świadczący pracę przez 8 godzin dziennie w tygodniu roboczym mogą otrzymać od pracodawcy, po uzgodnieniu z nim terminu, dodatkowy dzień wolny od pracy w 2024 roku,
 • świadczący pracę w równoważnym systemie czasu pracy będą mogli odebrać sobie ten dzień, przychodząc do pracy później lub wychodząc wcześniej,
 • zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy będą mogli mieć proporcjonalnie obniżony wymiar czasu pracy,
 • w innych rozkładach czasu pracy, których wymiar czasu jest wyższy niż 40 godzin tygodniowo, będą mogli mieć skrócony wymiar czasu w odpowiedniej proporcji.

Jak rozplanować dni wolne w 2024 roku?

Umiejętnie zaplanowany urlop sprzyja efektywnemu wypoczynkowi pracownika. W 2024 roku można skorzystać z przyjaznego rozkładu dni, by przedłużyć weekend i nie wykorzystać swojego limitu urlopowego. Dni, które można wykorzystać, by przedłużyć weekend to:

 • 6 stycznia, czyli święto Trzech Króli, które przypada w sobotę,
 • 1 kwietnia, czyli Poniedziałek Wielkanocny,
 • Majówka, która może trwać od 27 kwietnia do 5 maja; w tym czasie 1 i 3 maja przypadają na środę i piątek, czyli wykorzystując tylko 3 dni urlopu wypoczynkowego, można zyskać aż 9 dni wolnych od pracy w 2024 roku,
 • 30 maja, czyli Boże Ciało wypadające w czwartek,
 • 15 sierpnia, czyli Święto Wojska Polskiego / Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
 • 1 listopada, czyli Wszystkich Świętych, które wypada w piątek,
 • 11 listopada, czyli Dzień Niepodległości, przypada w poniedziałek
 • Święta Bożego Narodzenia – obchody rozpoczynają się w środę i czwartek; można zatem wystąpić o 3 dni urlopu wypoczynkowego z puli urlopowej, by wypoczywać przez 9 dni.

Jak obliczyć wymiar pracy na niepełnym etacie? Ile wynosi liczba godzin pracy w 2024 r.? Wszystkiego dowiesz się w tym artykule

Nowe dni wolne w 2024 roku

Nowelizacja Kodeksu pracy z 2023 roku wprowadziła kilka nowych rodzajów urlopu, które wpłyną na wymiar dni wolnych od pracy w 2024 roku. Dzięki niej pracownicy mogą zyskać nawet do 7 dni wolnych od pracy w 2024 roku:

 • 5 dni urlopu opiekuńczego – przysługuje z przeznaczeniem na opiekę lub wsparcie członka rodziny lub osoby zamieszkującej z pracownikiem, tj. dzieci, rodziców i małżonka; należy pamiętać, że pracownikowi podczas tego urlopu nie przysługuje prawo do wynagrodzenia,
 • 2 dni wolne od pracy lub 16 godzin, czyli tzw. urlop z powodu siły wyższej – przysługuje w pilnych sprawach, spowodowanych zdarzeniem losowym; co ważne, ten urlop nie zastępuje urlopu na żądanie; korzystając z urlopu z powodu siły wyższej, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w wysokości 50%.

Dni wolne w 2024 roku. Podsumowanie

Rok 2024 układa się korzystnie pod względem możliwości zaplanowania urlopu. Rozkład dni wolnych od pracy w 2024 roku pozwala na wykorzystanie niewielkiej liczby dni z puli urlopowej, by cieszyć się długim czasem wypoczynku.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat, zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszego biura rachunkowego w Warszawie są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

Wyróżniony ekspert

Marek Cieślak

Prezes CGO Finance