Dni wolne w 2025 roku – kiedy wypadają?

Dni wolne w 2025 roku – kiedy wypadają?
Marek Cieślak

Marek Cieślak

Prezes CGO Finance

Dni wolne w 2025 roku i święta to łącznie 115 dni. I choć rok 2025 dopiero przed nami, możesz już sprawdzić w zestawieniach poniżej, jak zaplanować swój wypoczynek, wykorzystując zarówno dni urlopu, jak i długie weekendy. Przypominamy także ogólne zasady udzielania urlopu. Zapraszamy do lektury!

Święta i dni wolne w 2025 roku – ogólne zasady udzielania urlopu wypoczynkowego

Zgodnie z Kodeksem pracy, pracownikowi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego, który charakteryzują trzy cechy. Jest:

 • coroczny,
 • nieprzerwany,
 • płatny.

Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu wypoczynkowego. Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.

Święta i dni wolne w 2025 roku – wymiar urlopu wypoczynkowego

Wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi:

 • 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
 • 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Pracownik zatrudniany po raz pierwszy w danym roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

dni wolne w 2025 roku

Święta i dni wolne w 2025 roku – szczegółowe zestawienie

Poniższa tabela przedstawia kalendarz świąt i dni wolnych w 2025 roku. Znajdują się w niej informacje o dacie każdego święta i dniu tygodnia, w jaki ono przypada.

DataDzień tygodniaŚwięto w 2025 roku
1 styczniaśrodaNowy Rok
6 styczniaponiedziałekŚwięto Trzech Króli
20 kwietnianiedzielaWielkanoc
21 kwietniaponiedziałekWielkanoc (lany poniedziałek)
1 majaczwartekŚwięto Pracy
3 majasobotaŚwięto Konstytucji 3 Maja
8 czerwcaniedzielaBoże Ciało
15 sierpniapiątekŚwięto Wojska Polskiego
1 listopadasobotaWszystkich Świętych
11 listopadawtorekŚwięto Niepodległości
25 grudniaczwartekBoże Narodzenie
26 grudniapiątekII Dzień Świąt Bożego Narodzenia
Święta i dni wolne w 2025 roku

Święta i dni wolne w 2025 roku wynoszą łącznie 115 dni, z czego:

 • 13 dni to święta wolne od pracy,
 • 4 dni świąteczne przypadają w sobotę lub niedzielę (Wielkanoc, Święto Konstytucji 3 Maja, Boże Ciało, Wszystkich Świętych),
 • 9 świąt w 2025 roku przypada w tygodniu roboczym (od poniedziałku do piątku).

Jeśli uwzględnimy święta i dni wolne od pracy w 2025 roku, do przepracowania w przyszłym roku pozostanie 250 dni.

Święta i dni wolne w 2025 roku – planowanie długiego weekendu

Długie weekendy to doskonała okazja na krótki wyjazd lub przedłużenie odpoczynku, bez konieczności wykorzystywania całego urlopu wypoczynkowego. To też świetny moment do zastosowania zasad work-life balance. Oto zestawienie, które może pomóc zaplanować urlop w święta i dni wolne w 2025 roku.

Miesiąc świątecznyMożliwość zaplanowania długiego weekenduLiczba dni wolnych
styczeńtak  12 dni wolnego kosztem 6 dni urlopu
kwiecieńtak  9 dni wolnych kosztem 4 dni urlopu
majtak  9 dni (26.04-04.05) pod warunkiem, że weźmie się 3 dni urlopu (28.04-30.04)
czerwiectak  9 dni, pod warunkiem że weźmie się urlop 16.06-18.06
sierpieńtak9 dni wolnego, zaoszczędzając 1 dzień urlopu
listopadtak9 dni wolnego kosztem 3 dni urlopu
grudzieńtak9 dni wolnego kosztem 3 dniu urlopu
Długie weekendy w 2025 r.
dni wolne w 2025 roku

Święta i dni wolne w 2025 roku – urlop przypadający w sobotę

Zgodnie z Kodeksem pracy, każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Oznacza to, że za święto przypadające w sobotę pracownikowi przysługuje dzień wolny w tym samym okresie rozliczeniowym.

Pracodawca:

 • ma obowiązek udzielić tego dnia wolnego,
 • decyduje, kiedy to nastąpi – przed świętem, po nim, czy w innym terminie w danym okresie rozliczeniowym.
 • nie ma prawnego obowiązku konsultowania terminu wolnego z pracownikami.

Święta i dni wolne w 2025 roku – komu przysługuje urlop za święto przypadające w sobotę?

Zgodnie z Kodeksem pracy, dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę przysługuje wyłącznie pracownikom, dla których sobota jest dniem wolnym od pracy. Oznacza to, że pracownicy:

 • niepracujący w soboty otrzymają dzień wolny w innym terminie w ramach danego okresu rozliczeniowego,
 • pracujący w soboty nie będą musieli przepracowywać tego dnia, ale również nie otrzymają za niego wynagrodzenia.
dni wolne w 2025 roku

Święta i dni wolne w 2025 roku – zasady udzielenia urlopu przypadającego w niedzielę

Niedziela jest już dniem ustawowo wolnym od pracy dla wszystkich pracowników etatowych. Dlatego też święta przypadające w niedziele nie wpływają na wymiar czasu pracy ani na liczbę przysługujących dni wolnych.

Święta i dni wolne w 2025 roku. Podsumowanie

W 2025 roku czeka nas wiele okazji do odpoczynku i relaksu. Zaprezentowaliśmy kalendarz świąt i dni wolnych od pracy w 2025 roku. Zwróciliśmy również uwagę na długie weekendy, które stwarzają idealną okazję do krótkich wyjazdów lub przedłużenia urlopu.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące świąt i dni wolnych w 2025 roku, zapraszamy do kontaktu! Nasi specjaliści odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.

FAQ – Pytania i odpowiedzi na temat: Święta i dni wolne w 2025 roku

Kiedy wypadają święta i dni wolne w 2025 roku?

Święta i dni wolne w 2025 roku wypadają w styczniu, kwietniu, maju, czerwcu, sierpniu, listopadzie i grudniu. Łącznie mamy do przepracowania 250 dni w roku kalendarzowym. A świąt i dni wolnych od pracy w 2025 roku będzie 115.

Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje w 2025 roku?

Wymiar urlopu wypoczynkowego jest uzależniony od stażu pracy i wynosi 20 dni (gdy pracownik przepracował mniej niż 10 lat) i 26 dni w roku kalendarzowym (gdy pracodawca przepracował więcej niż 10 lat).

Jak mogę wykorzystać urlop wypoczynkowy w 2025 roku?

Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego na jego żądanie. Wniosek o urlop powinien zostać złożony w formie pisemnej z wyprzedzeniem, co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu. Pracodawca może wyrazić zgodę na urlop bez zachowania tego terminu, jednak nie jest do tego zobowiązany.
Urlop wypoczynkowy powinien być udzielany w pierwszej kolejności w całości lub w częściach, zgodnie z życzeniem pracownika. Pracodawca ma jednak prawo podzielić urlop na części, nie więcej niż na 4 części, w tym jedną część nie krótszą niż 14 dni.

Czy w 2025 roku są jakieś nowe święta państwowe lub zmiany w zasadach udzielania urlopu wypoczynkowego?

Nie, w 2025 roku w Polsce nie ma nowych świąt państwowych ani zmian w zasadach udzielania urlopu wypoczynkowego.

Co mogę zrobić, jeśli mam wątpliwości dotyczące urlopu wypoczynkowego?

W razie wątpliwości co do zasad udzielania urlopu wypoczynkowego warto skonsultować się z prawnikiem lub z działem kadr w swoim miejscu pracy.

Wyróżniony ekspert

Marek Cieślak

Prezes CGO Finance