Składki ZUS 2024. Ile zapłacą przedsiębiorcy?

Składki ZUS 2024. Ile zapłacą przedsiębiorcy?
Marek Cieślak

Marek Cieślak

Prezes CGO Finance

Składki ZUS płacone przez przedsiębiorców ustala się na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2024 r. ponownie ono wzrośnie.

Ile zatem wyniosą składki ZUS 2024 dla przedsiębiorców? Zobacz w artykule poniżej, jak będą kształtować się składki ZUS dla przedsiębiorców rozliczających się odpowiednio na skali podatkowej, podatku liniowym lub ryczałtem. Zapraszamy do lektury.

Jak oblicza się wysokość składek ZUS dla przedsiębiorców?

W założeniach do projektu budżetu państwa rząd wskazuje prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie w kolejnym roku. Jest ono ogłaszane w Monitorze Polskim przez ministra rodziny i polityki społecznej do końca poprzedzającego roku.

Na podstawie prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia można obliczyć składki ZUS dla przedsiębiorców na kolejny rok. Podstawa wysokości składek ZUS dla przedsiębiorców wynosi dokładnie 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Sprawdź nasze doradztwo podatkowe w Warszawie

Jakie są prognozy dotyczące przeciętnego wynagrodzenia?

Od 1 stycznia 2024 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrośnie do kwoty 7.824 zł. Oznacza to, że będzie ono wyższe o 12,8% od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2023 roku. Proporcjonalnie wzrośnie wysokość składek ZUS 2024 dla przedsiębiorców.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie rośnie z roku na rok. Obrazuje to poniższa tabela.

20143.783,46 zł
20153.899,78 zł
20164.047,21 zł
20174.271,51 zł
20184.585,03 zł
20194.918,17 zł
20205.167,47 zł
20215.662,53 zł
20226.346,15 zł
20237.368,97 zł
Przeciętne wynagrodzenie w latach 2014-2023

Składki ZUS 2024 – ile wyniosą dla przedsiębiorców?

Jak wskazano powyżej, podstawę obliczenia wysokości składek ZUS dla przedsiębiorców stanowi 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Zgodnie z wyliczeniami, podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie rentowe, chorobowe, wypadkowe i emerytalne w 2024 roku wyniesie 4.694,40 zł.

W związku z powyższym, dla przedsiębiorców składki ZUS 2024 wyniosą łącznie 1.600,27 zł. Oznacza to wzrost o 181.79 zł miesięcznie w stosunku do 2023 roku.

Nazwa składkiRok 2023Rok 2024
Składka emerytalna812.23 zł916.35 zł
Składka rentowa332.88 zł375.55 zł
Składka chorobowa101.94 zł115.01 zł
Składka wypadkowa69.49 zł78.40 zł
Fundusz pracy101.94 zł115.01 zł
Razem1.418,48 zł1.600,27 zł
Składki ZUS dla przedsiębiorców w 2024 r.

Wskazane wyżej kwoty nie zawierają składki zdrowotnej, która naliczana jest osobno w zależności od wybranej formy opodatkowania.

Jakie zmiany w prawie jeszcze czekają w 2024 r.? Omówienie najważniejszych znajdziesz w tym artykule

Składki ZUS 2024 – ile wyniesie składka zdrowotna dla przedsiębiorców rozliczających się na skali podatkowej lub podatku liniowym?

Składka zdrowotna w ramach ZUS dla przedsiębiorców rozliczających się na skali podatkowej lub podatku liniowym w 2024 roku wyniesie co najmniej 381,78 zł. Wskazane grupy przedsiębiorców zapłacą więc łącznie co najmniej 1.982,05 zł składek miesięcznie, co daje minimum 23.784,60 zł rocznie.

Należy pamiętać, że w przypadku składki zdrowotnej w ramach ZUS dla przedsiębiorców rozliczających się na skali podatkowej lub podatku liniowym brak jest jej górnych limitów. Oznacza to, że im więcej zarobi dany przedsiębiorca, tym wyższa będzie kwota składki.

Składki ZUS 2024 – ile wyniesie składka zdrowotna dla przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem?

Przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem poznają wysokość składki zdrowotnej dopiero w styczniu 2024 r. Podstawę do jej obliczenia stanowi bowiem wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z IV kwartału.

W przypadku prognozowanej wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z IV kwartału na poziomie 7.400 zł, składki ZUS dla przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem wynosiłyby odpowiednio:

Przychód rocznySkładka zdrowotna
Do 60.000 zł399,60 zł miesięcznie
Pomiędzy 60.000 zł a 300.000 zł666 zł miesięcznie
Powyżej 300.000 zł1198,80 zł miesięcznie
Wysokość składki zdrowotnej

Przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem zapłacą więc łącznie od około 2.000 zł do 2.800 zł składek miesięcznie.

Składki ZUS 2024 – jakie skutki wywoła ich wzrost?

Zdaniem ekspertów wzrost składek ZUS dla przedsiębiorców w 2024 r. może istotnie wpłynąć na ceny. Jest to bowiem istotna składowa, która wpływa na ich wysokość.

Podwyższenie składek może również skutkować ograniczeniem zatrudnienia czy brakiem podwyżek wynagrodzeń pracowników.

Składki ZUS 2024 – podsumowanie

Wysokość składek ZUS dla przedsiębiorców jest obliczana na podstawie prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Wraz z jego wzrostem, podwyższeniu ulegają również kwoty składek ZUS dla przedsiębiorców. Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, zapłacą w 2024 r. o prawie 182 zł więcej miesięcznie niż w roku 2023. Należy pamiętać również o składce zdrowotnej, która naliczana jest osobno w zależności od wybranej formy opodatkowania.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat, zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszego biura rachunkowego w Warszawie są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

Wyróżniony ekspert

Marek Cieślak

Prezes CGO Finance