Biała lista podatników VAT – w czym Ci pomoże?

Biała lista podatników VAT – w czym Ci pomoże?
Marek Cieślak

Marek Cieślak

Prezes CGO Finance

Biała lista podatników VAT pomoże Ci w ułatwionej weryfikacji kontrahentów, a tym samym ochroni przed przykrymi skutkami kooperacji z nieuczciwymi dostawcami. Zobacz, jak z niej korzystać.

Biała lista podatników VAT – czym jest dla przedsiębiorcy?

Biała lista podatników VAT, znana również jako biała lista VAT lub wykaz podatników VAT, została udostępniona w 2019 roku przez Ministerstwo Finansów. Ma na celu ułatwienie przedsiębiorcom procesu weryfikacji kontrahentów. Zawiera informacje o podmiotach:

 • zarejestrowanych jako czynni podatnicy VAT,
 • wykreślonych z rejestru.

Korzystanie z białej listy może pomóc w uniknięciu nieuczciwych kontrahentów i chronić przed oszustwami podatkowymi. Wykaz prowadzi Szef Krajowej Administracji Skarbowej, w formie elektronicznej.

Biała lista podatników VAT – cel i funkcje

Biała lista podatników VAT służy do:

 • weryfikacji kontrahentów – pozwala sprawdzić rzetelność podatnika VAT, co ma znaczenie dla bezpieczeństwa transakcji i ochrony przed oszustwami podatkowymi,
 • zapobiegania wyłudzeniom VAT – utrudnia nieuczciwym przedsiębiorcom wyłudzanie podatku VAT poprzez tworzenie fikcyjnych firm i dokonywanie nierzetelnych transakcji,
 • zwiększenia transparentności obrotu gospodarczego – umożliwia większą kontrolę nad przepływem środków pieniężnych i utrudnia pranie brudnych pieniędzy.
Biała lista podatników VAT

Jak korzystać z białej listy podatników VAT?

Wykaz podmiotów ujętych w białej liście podatników jest dostępny bezpłatnie na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Można w niej sprawdzić wiarygodność podmiotu, wpisując jego:

 1. numer NIP,
 2. numer REGON,
 3. numer rachunku bankowego,
 4. nazwę firmy – w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą wystarczy wpisać imię i nazwisko.

System wskazuje dane aktualne na dzień wyszukiwania. Istnieje możliwość zmiany daty, aby sprawdzić informacje z wcześniejszego okresu działalności podmiotu. Potwierdzenie informacji można wydrukować.

Jakie są podstawowe zasady i stawki podatku VAT? Podsumowujemy je w tym artykule

Zakres informacji ujętych w białej liście podatników VAT

W białej liście podatników VAT znajdują się następujące informacje:

 1. Dane identyfikacyjne podatnika:
  • nazwa (firmy lub imię i nazwisko),
  • numer NIP,
  • numer REGON (jeśli został nadany),
  • adres siedziby,
  • status podmiotu w rejestrze VAT (czynny, zarejestrowany, niezarejestrowany, wykreślony),
  • data rejestracji lub wykreślenia z rejestru VAT.
 2. Dane rachunku bankowego:
  • numer rachunku bankowego,
  • nazwę banku,
  • datę zgłoszenia rachunku do wykazu.
 3. Dodatkowe informacje:
  • informacje o odmowie rejestracji, wykreśleniu lub przywróceniu do rejestru VAT (wraz z datą i przyczyną)
  • informacje o zawieszeniu działalności gospodarczej
  • informacje o postępowaniach egzekucyjnych.
Kategoria informacjiPrzykładowe dane
Dane identyfikacyjne podatnikanazwa (firmy lub imię i nazwisko), numer NIP, numer REGON (jeśli został nadany), adres siedziby
Status podmiotu w rejestrze VATczynny, zarejestrowany, niezarejestrowany, wykreślony
Data rejestracji lub wykreślenia z rejestru VATkonkretna data
Informacje o rachunkach bankowychnumer rachunku bankowego, nazwa banku, data zgłoszenia rachunku do wykazu
Dodatkowe informacjeinformacja o odmowie rejestracji, wykreśleniu lub przywróceniu do rejestru VAT (wraz z datą i przyczyną),informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej, informacja o postępowaniach egzekucyjnych.
Tabela z zakresem informacji ujętych w białej liście podatników VAT
Biała lista podatników VAT

Informacje o rachunkach bankowych wskazane w białej liście podatników VAT

Biała lista podatników VAT zawiera ważne informacje dotyczące firmowych rachunków bankowych. W wykazie publikowane są wyłącznie numery rachunków rozliczeniowych podatników VAT czynnych oraz tych, którzy zostali przywróceni do rejestru jako podatnicy VAT czynni. Nie będzie tam numerów rachunków podmiotów:

 • niezarejestrowanych do VAT,
 • którym odmówiono rejestracji do VAT,
 • wykreślonych z rejestru VAT.

Numery rachunków bankowych na białej liście podatników VAT pochodzą z baz Krajowej Administracji Skarbowej i są weryfikowane w systemie STIR. To te same numery, które przedsiębiorca podał do Urzędu Skarbowego w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym, np. po założeniu konta firmowego w banku.

Dostęp do numerów rachunków bankowych na białej liście podatników pozwala na:

 • weryfikację poprawności numeru rachunku przed dokonaniem przelewu na rzecz kontrahenta,
 • ograniczenie ryzyka przelewów na niewłaściwe rachunki i oszustw,
 • zwiększenie bezpieczeństwa i transparentności transakcji.

Nie przegap najważniejszych terminów oraz limitów podatkowych w 2024 roku! Znajdziesz je tutaj

Sankcje za korzystanie z rachunku spoza białej listy podatników VAT

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązują sankcje za dokonywanie płatności na rachunki bankowe kontrahentów, które nie są uwzględnione w białej liście podatników VAT. Sankcje te obejmują:

 • Brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu – w przypadku zapłaty kontrahentowi kwoty powyżej 15 000 zł na rachunek inny niż wskazany na białej liście VAT, nie będzie można zaliczyć tej kwoty do kosztów uzyskania przychodu w swojej działalności. Dotyczy to zarówno całej kwoty, jak i jej części, która została przekazana na niewłaściwy rachunek.
 • Ryzyko odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe – w sytuacji, gdy kontrahent nie zapłaci należnego podatku VAT od transakcji. Może to rodzić obowiązek zapłaty zaległego podatku VAT, odsetek i kar w imieniu kontrahenta.

Jak uniknąć sankcji za korzystanie z rachunku spoza białej listy podatników VAT?

Istnieje możliwość uniknięcia sankcji. Należy w ciągu 7 dni od dokonania przelewu na niewłaściwy rachunek bankowy poinformować o tym Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla podatnika, który dokonał płatności. Zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem formularza (ZAW-NR).

Sankcje za dokonanie płatności na rachunek spoza białej listy podatników VAT nie zaktualizują się w przypadku dokonania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP).

Biała lista podatników VAT – podsumowanie

Biała lista podatników VAT stanowi niezwykle cenne narzędzie w walce z oszustwami podatkowymi. Pozwala przedsiębiorcom na rzetelną weryfikację kontrahentów, ograniczając ryzyko współpracy z nierzetelnymi podmiotami. Korzystanie z białej listy VAT nie tylko chroni przed negatywnymi konsekwencjami nierzetelności kontrahentów, lecz także buduje transparentność obrotu gospodarczego i sprzyja uczciwej konkurencji.

Jeśli zainteresowało Cię zagadnienie białej listy VAT i masz więcej pytań, zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści zapewnią kompleksową oraz rzetelną pomoc!

FAQ – Pytania i odpowiedzi na temat: Biała lista podatników VAT

Co to jest biała lista podatników VAT?

Biała lista VAT, znana również jako biała lista podatników VAT, to publicznie dostępny wykaz podmiotów zarejestrowanych jako czynni podatnicy VAT, a także tych, którzy zostali wykreśleni z rejestru.

Jakie informacje zawiera biała lista podatników VAT?

Biała lista podatników VAT zawiera dane identyfikacyjne podatnika, takie jak:
Nazwa (firmy lub imię i nazwisko)
Numer NIP
Numer REGON (jeśli został nadany)
Adres siedziby
Status podmiotu w rejestrze VAT (czynny, zarejestrowany, niezarejestrowany, wykreślony)
Data rejestracji lub wykreślenia z rejestru VAT
Dodatkowo, biała lista podatników VAT zawiera informacje o rachunkach bankowych podatników, takie jak:
Numer rachunku bankowego
Nazwa banku
Data zgłoszenia rachunku do wykazu

Jak korzystać z białej listy podatników VAT?

Z białej listy podatników VAT można korzystać m.in. poprzez:
Wyszukiwanie po numerze NIP lub REGON – szybki i prosty sposób na sprawdzenie statusu konkretnego kontrahenta.
Pobranie pliku JPK_WB – pełny wykaz wszystkich podatników VAT zarejestrowanych w Polsce.

Gdzie znajdę białą listę podatników VAT?

Biała lista podatników VAT jest dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka.

Dlaczego warto korzystać z białej listy podatników VAT?

Korzystanie z białej listy podatników VAT niesie ze sobą szereg korzyści, takich jak:
Większe bezpieczeństwo transakcji – zmniejsza ryzyko współpracy z nierzetelnymi kontrahentami i narażenia się na straty finansowe.
Oszczędność czasu i kosztów – ułatwia proces weryfikacji kontrahentów i eliminuje konieczność samodzielnego poszukiwania informacji.
Ochrona przed odpowiedzialnością solidarną – w przypadku nierzetelności kontrahenta, przedsiębiorca może skorzystać z tzw. ulgi na złe długi, jeśli przed dokonaniem transakcji sprawdził jego status na białej liście VAT.

Czy korzystanie z białej listy podatników VAT jest obowiązkowe?

Nie, korzystanie z białej listy podatników VAT nie jest obowiązkowe. Jednakże, jest to działanie rekomendowane przez Ministerstwo Finansów, które pomaga chronić przedsiębiorców przed negatywnymi konsekwencjami współpracy z nierzetelnymi kontrahentami.

Jakie są inne sposoby weryfikacji kontrahentów?

Oprócz białej listy podatników VAT, do weryfikacji kontrahentów można wykorzystać również inne narzędzia, takie jak:
CEIDG: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
KRS: Krajowy Rejestr Sądowy
Opinie o kontrahentach w Internecie
Raporty o kondycji finansowej kontrahenta

Gdzie mogę uzyskać więcej informacji na temat białej listy podatników VAT?

Więcej informacji na temat białej listy podatników VAT można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka.

Wyróżniony ekspert

Marek Cieślak

Prezes CGO Finance