Czym są procedury AML i KYC?

Czym są procedury AML i KYC?
Marek Cieślak

Marek Cieślak

Prezes CGO Finance

Procedury AML i KYC są niezwykle istotne w działaniu firm. Pomagają w identyfikacji tożsamości oraz przeciwdziałaniu nielegalnym czynnościom, w tym praniu brudnych pieniędzy. Na czym polegają oraz jaki mają wpływ na prowadzoną działalność oraz życie na co dzień? Odpowiadamy poniżej!

Jesteś przedsiębiorcą i potrzebujesz porady w zakresie księgowości?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji! Nasz zespół ekspertów świadczy kompleksowe doradztwo m.in. w zakresie optymalizacji podatkowej oraz najlepszych strategii prowadzenia biznesu w tym obszarze. Umów się na bezpłatną konsultację, podczas której wypracujemy najlepsze rozwiązania dla Ciebie.

AML i KYC

Na czym polega procedura AML?

Procedura AML (Anti Money Laundering) jest zbiorem regulacji służących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz innym nielegalnym działaniom.

Procedura AML odnosi się do wszystkich działań, które podejmują instytucje świadczące usługi finansowe.

Jej celem jest utrudnianie oszustw podatkowych oraz przemytu na skalę międzynarodową.

Procedura AML różni się kryteriami w zależności od jurysdykcji. Dokumentacja w ramach procedury AML oraz jej poszczególne etapy są uzależnione od rodzaju działalności oraz jej charakterystyki.

Więcej o AML przeczytasz tutaj https://www.gov.pl/web/finanse/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-i-finansowaniu-terroryzmu.

Kto musi stosować procedurę AML?

Konieczność stosowania procedury AML obowiązuje przedsiębiorców z wielu branż. Katalog podmiotów, które są obowiązane do stosowania procedury AML jest zawarty w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Przykłady branż, w których obowiązuje konieczność stosowania procedury AMLinstytucje finansowe
giełdy i kantory kryptowalut
firmy inwestycyjne oraz zagraniczne oddziały firm inwestycyjnych
pośrednicy nieruchomości
biura rachunkowe
podmioty świadczące corporate/offshore services
biura wirtualne
Przykłady branż, w których obowiązuje procedura AML

Warto wiedzieć więcej – sprawdź, o czym mówi ustawa o AML tutaj

AML i KYC

Na czym polega procedura KYC?

Procedura KYC (Know Your Customer) jest przeprowadzana przez instytucje finansowe oraz podmioty prawne i dotyczy należytej staranności.

Procedura KYC pozwala na skuteczne zweryfikowanie tożsamości:

 • klienta,
 • uczestnika rynku kryptowalut,
 • beneficjenta rzeczywistego.

Umożliwia ona również uzyskanie odpowiednich danych niezbędnych do prowadzenia interesów z daną osobą.

W praktyce procedura KYC bazuje na potwierdzeniu tożsamości danego klienta, weryfikacji prowadzonej przez niego działalności i ocenie jego wiarygodności. 

Jak przebiega procedura KYC?

Etapy procedury KYC
Wstępna identyfikacja klienta (Customer Identification Program)Sprawdzenie danych klientaUzyskanie dokumentów niezbędnych do oszacowania profilu ryzyka danego klienta (Client Due Diligence)Proces procedury KYC
Pozyskanie takich danych klienta, jak: imię, nazwisko, data urodzenia, numer PESEL/numer ID (w przypadku osób fizycznych), adres. Jeśli podmiotem jest firma: adres firmy, adres siedziby, lista beneficjentów rzeczywistych, numer NIP.Weryfikacja może być zautomatyzowana lub ręcznaOkreślenie wdrożenia odpowiedniej procedury dostosowanej do ryzyka: uproszczonej, standardowej, zaostrzonejMonitorowanie oraz dokumentacja zmian danych klienta
Etapy procedury KYC

Etapy procedury KYC mogą różnić się w zależności od konkretnej instytucji finansowej.

Dlaczego warto wdrożyć procedurę KYC?

Wdrożenie procedury KYC umożliwia poznanie swojego klienta oraz sprawdzenie:

 • czy nie jest powiązany ze zorganizowaną grupą przestępczą,
 • czy nie dokonuje nadużyć finansowych,
 • czy nie „pierze” pieniędzy
 • czy nie zajmuje się finansowaniem terroryzmu.

Procedura KYC pozwala na uniknięcie transakcji obarczonych ryzykiem oraz posądzenia o udział w nielegalnym procederze – finansowaniu terroryzmu.

Kto musi wdrożyć procedurę KYC?

Obowiązek wdrożenia procedury KYC spoczywa na instytucjach obowiązanych wymienionych w ustawie z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, między innymi na:

 • bankach krajowych,
 • funduszach inwestycyjnych,
 • przedsiębiorcach prowadzących działalność kantorową,
 • doradcach podatkowych.
 • pośrednikach w obrocie nieruchomościami.

Pełną listę instytucji obowiązanych znajdziesz tutaj https://www.iaml.com.pl/wiedza/instytucje-obowiazane/.

Jeśli masz więcej pytań dotyczących procedur AML i KYC, nasi specjaliści udzielą Ci kompleksowej porady. Zapraszamy do kontaktu.

FAQ – często zadawane pytania na temat: AML i KYC

Czym są procedury AML i KYC?

Procedury AML/KYC to zabezpieczenia stosowane przez instytucje finansowe w celu zapobiegania praniu brudnych pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (KYC).

Dlaczego procedury AML i KYC są ważne dla firm?

Firmy muszą przestrzegać procedur AML/KYC, aby spełniać wymogi prawne, zapobiegać ryzyku finansowemu oraz utrzymać zaufanie klientów i partnerów biznesowych.

Jakie są podstawowe cele procedur AML i KYC?

Podstawowym celem procedur AML i KYC jest identyfikacja klientów, monitorowanie transakcji oraz raportowanie podejrzanych aktywności, aby zapobiegać nielegalnym działaniom finansowym.

Czy procedury AML i KYC dotyczą tylko firm finansowych?

Nie, procedury AML i KYC stosuje się również w innych branżach, takich jak nieruchomości, handel detaliczny czy usługi prawne, gdzie istnieje ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Jakie są konsekwencje nieprzestrzegania procedur AML i KYC?

Firmy narażają się na wysokie kary finansowe, reputacyjne szkody oraz ryzyko utraty licencji do prowadzenia działalności, jeśli nie przestrzegają procedur AML i KYC.

Jakie informacje są zbierane podczas procedur KYC?

Podczas procedur KYC zbierane są informacje tożsamości klienta, takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer identyfikacyjny oraz źródło środków finansowych.

Jakie są różnice między AML a KYC?

AML skupia się na zapobieganiu praniu brudnych pieniędzy, podczas gdy KYC koncentruje się na identyfikacji klientów i monitorowaniu ich aktywności.

Czy procedury AML i KYC są standardem międzynarodowym?

Tak, procedury AML i KYC są uznawane jako standard międzynarodowy i regulowane przez różne organy nadzorcze oraz organizacje międzynarodowe.

Czy procedury AML i KYC naruszają prywatność klientów?

Procedury AML i KYC są projektowane w taki sposób, aby zapewnić równowagę między zapobieganiem działaniom przestępczym a zachowaniem prywatności klientów.

Jakie są najczęstsze metody stosowane przez firmy do przestrzegania procedur AML i KYC?

Firmy stosują różnorodne metody, w tym weryfikację tożsamości klientów, monitorowanie transakcji, szkolenia pracowników oraz stosowanie technologii do wykrywania nieprawidłowości finansowych.

Wyróżniony ekspert

Marek Cieślak

Prezes CGO Finance