Depozyt nieprawidłowy – co trzeba wiedzieć?

Depozyt nieprawidłowy – co trzeba wiedzieć?
Marek Cieślak

Marek Cieślak

Prezes CGO Finance

Depozyt nieprawidłowy zachodzi wtedy, kiedy przechowawca dysponuje przekazanymi na przechowanie pieniędzmi lub innymi rzeczami. Co go wyróżnia, a co odróżnia od pożyczki? Dowiedz się wszystkiego z poniższego artykułu.

Jesteś przedsiębiorcą i potrzebujesz porady w zakresie księgowości?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji! Nasz zespół ekspertów świadczy kompleksowe doradztwo m.in. w zakresie optymalizacji podatkowej oraz najlepszych strategii prowadzenia biznesu w tym obszarze. Umów się na bezpłatną konsultację, podczas której wypracujemy najlepsze rozwiązania dla Ciebie.

Depozyt nieprawidłowy

Depozyt nieprawidłowy – co to takiego?

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli z przepisów szczególnych albo z umowy lub okoliczności wynika, że przechowawca może rozporządzać oddanymi na przechowanie pieniędzmi lub innymi rzeczami oznaczonymi tylko co do gatunku, stosuje się odpowiednio przepisy o pożyczce (depozyt nieprawidłowy). Czas i miejsce zwrotu określają przepisy o przechowaniu (https://arslege.pl/kodeks-cywilny/k9/s2040/).

Jest on traktowany zarówno jako odmiana tradycyjnej umowy przechowania, jak i jako odrębny typ umowy nazwanej, a także uznawany za umowę szczególnego rodzaju, która zawiera elementy przechowania i pożyczki.

Cechy charakterystycznenadanie upoważnienia do zarządzania przekazanymi do przechowania rzeczami (najczęściej są to pieniądze)
możliwość zażądania przez składającego depozyt w dowolnym czasie zwrotu rzeczy, która została oddana do przechowania
prawo przechowawcy do rozporządzania oddanymi na przechowanie rzeczami
Cechy depozytu nieprawidłowego

Co nie jest depozytem nieprawidłowym?

Nie jest nim:umowne powierzenie pieniędzy w celu umieszczenia ich na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych
fakt bycia współwłaścicielem konta bez opcji dysponowania zgromadzonymi na nim środkami
użyczenie rachunku bankowego z zaznaczeniem, że użyczający w żaden sposób nie rozdysponuje środków ulokowanych na tym rachunku
zdeponowanie na koncie bankowym pieniędzy, które stanowią masę spadkową i mają zostać zwrócone spadkobiercom
kompleksowe zarządzanie płynnością finansową typu cash pooling
przyjęcie przez kancelarię kwot wpłacanych przez uczestników aukcji w związku z prawną obsługą organizatora aukcji, o ile kancelaria nie mogła dysponować tymi środkami
Co nie jest depozytem nieprawidłowym?
Depozyt nieprawidłowy

Depozyt nieprawidłowy a pożyczka

Depozyt nieprawidłowy nie jest pożyczką, mimo że:

  1. przechowawca ma prawo dysponować przechowywaną rzeczą tak, jak w umowie pożyczki,
  2. wywołuje podobne konsekwencje w kwestii podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zasadniczą różnicą pomiędzy nim a pożyczką to:

  • fakt zawierania depozytu nieprawidłowego w interesie składającego,
  • regulacja zobowiązań podatkowych przez przechowawcę.

Nawet w braku formalnej umowy, na przechowawcy spoczywa obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Umowa depozytu nieprawidłowego podlega 0,5% stawce opodatkowania. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, czyli zawarcia umowy depozytu nieprawidłowego. Późniejsze wykonanie tej umowy do kwoty z niej wynikającej nie podlega po raz drugi opodatkowaniu, chyba że w wyniku tych czynności następuje zwiększenie podstawy opodatkowania. W przypadku gdy ma miejsce kilka takich umów, każda z nich podlega odrębnemu opodatkowaniu. Więcej o tym opodatkowaniu przeczytasz tutaj https://www.pit.pl/podatek-pcc/umowa-depozytu-nieprawidlowego-a-podatek-pcc-1008309.

Jeśli masz więcej pytań, nasi specjaliści udzielą Ci kompleksowej porady. Zapraszamy do kontaktu!

FAQ – często zadawane pytania na temat: Depozyt nieprawidłowy

Jak Kodeks cywilny definiuje depozyt nieprawidłowy?

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, Jeżeli z przepisów szczególnych albo z umowy lub okoliczności wynika, że przechowawca może rozporządzać oddanymi na przechowanie pieniędzmi lub innymi rzeczami oznaczonymi tylko co do gatunku, stosuje się odpowiednio przepisy o pożyczce.

Czy depozyt nieprawidłowy może powodować odpowiedzialność prawna?

Tak, naruszenie jego zasad może skutkować odpowiedzialnością cywilnoprawną.

Czy można unieważnić umowę depozytu nieprawidłowego?

W pewnych okolicznościach można podjąć próbę unieważnienia takiej umowy. Jest to zależne od okoliczności danego przypadku.

Czy depozyt nieprawidłowy może wpływać na prawo własności?

Tak, w zależności od rodzaju przedmiotu naruszenie jego zasad może mieć wpływ na prawo własności danego przedmiotu.

Kiedy depozyt staje się uznawany za nieprawidłowy według prawa polskiego?

Wówczas, gdy zachodzą przesłanki określone w przepisach Kodeksu cywilnego.

Czy depozyt nieprawidłowy może być rozwiązany polubownie?

W pewnych sytuacjach strony mogą podjąć próbę rozwiązania sporu polubownie. Wymaga to jednak zgody obu stron.

Jaki jest okres przedawnienia roszczeń związanych z depozytem nieprawidłowym?

Okres przedawnienia roszczeń jest uregulowany przez przepisy prawa i może zależeć od różnych czynników.

Czy istnieją różnice w traktowaniu depozytu nieprawidłowego między instytucjami finansowymi a osobami prywatnymi?

Tak, traktowanie depozytu nieprawidłowego może różnić się w zależności od tego, czy strony to instytucje finansowe, czy jednostki prywatne.

Wyróżniony ekspert

Marek Cieślak

Prezes CGO Finance