Czy można przekształcić spółkę ze stratą?

Czy można przekształcić spółkę ze stratą?
Marek Cieślak

Marek Cieślak

Prezes CGO Finance

Przekształcenie spółki ze stratą to niełatwe zadanie, z którym boryka się wiele firm w trudnych sytuacjach. Niejednokrotnie przedsiębiorcy zastanawiają się, czy w ogóle istnieje taka możliwość i jakie korzyści może to przynieść dla ich biznesu. W niniejszym artykule przyjrzymy się temu zagadnieniu bliżej, omawiając, czy i w jaki sposób można przekształcić spółkę ze stratą oraz jakie są tego potencjalne skutki i konsekwencje.

Spis treści

Czy można przekształcić spółkę ze stratą? Czym jest przekształcenie spółki?

Przekształcenie spółki oznacza zmianę jej formy prawnej lub struktury organizacyjnej. Istnieją różne sposoby na przekształcenie spółki, w zależności od konkretnych potrzeb i okoliczności.

Przykładowe sposoby przekształcenia spółki to:

  • przekształcenie spółki z jednego rodzaju na inny rodzaj, np. przekształcenie spółki jednoosobowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • fuzja spółek, czyli połączenie dwóch lub więcej spółek w jedną nową spółkę,
  • podział spółki, czyli rozdzielenie jednej spółki na dwie lub więcej nowych spółek,
  • przejęcie spółki, czyli nabycie przez jedną spółkę lub inwestora udziałów bądź akcji innej spółki.

Czy można przekształcić spółkę ze stratą? Jakie kroki podjąć?

Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na przyczyny, które doprowadziły do sytuacji, w jakiej firma generuje straty. Często jest to brak skutecznej strategii biznesowej, słaba pozycja rynkowa, niewystarczające finansowanie lub nieprawidłowości w zarządzaniu finansami. Dlatego pierwszym krokiem w przekształceniu spółki ze stratą jest dokładna analiza przyczyn i wypracowanie nowej strategii działania.

Kolejnym krokiem jest poszukiwanie nowych źródeł finansowania. Może to oznaczać podjęcie decyzji o pozyskaniu inwestora, zaciągnięciu kredytu lub emisji obligacji. Ważne jest jednak, aby dokładnie przeanalizować koszty tych rozwiązań i ich wpływ na dalsze funkcjonowanie firmy.

Warto również zwrócić uwagę na koszty prowadzenia działalności i poszukać sposobów na ich redukcję. Mogą to być np. zmiany w procesach produkcyjnych, rezygnacja z nieopłacalnych produktów lub usług, a także poszukiwanie tańszych dostawców i partnerów.

Kolejnym ważnym krokiem jest dokładna analiza rynku i konkurencji. Spółka musi dokładnie zrozumieć, jakie są potrzeby i oczekiwania klientów, jakie produkty i usługi oferują konkurenci i jakie są tendencje rynkowe. Tylko wtedy można opracować strategię, która umożliwi przekształcenie spółki ze stratą w zyskowną firmę.

Ostatnim, ale nie mniej ważnym krokiem, jest implementacja planu. To właśnie na tym etapie właściciele spółki muszą zainwestować czas i zasoby w realizację swojej strategii.

Decydujesz się na przekształcenie spółki?

Ty zajmij się strategią, a my zajmiemy się resztą. Nasz zespół specjalistów zadba o to, aby wszystko odbyło się zgodnie z prawem i z korzyścią dla Ciebie i Twojego biznesu. Razem opracujemy zwycięską strategię.

Czy można przekształcić spółkę ze stratą? Aspekty podatkowe

Przekształcenie spółki ze stratą może mieć istotne konsekwencje podatkowe, które należy dokładnie przeanalizować przed podjęciem decyzji o przekształceniu.

W przypadku przekształcenia spółki ze stratą możliwe są dwie sytuacje. Jeśli spółka zostanie przekształcona na spółkę o takiej samej formie prawnej, to jej strata zostanie przeniesiona na nową spółkę i będzie można ją wykorzystać do odliczenia od przyszłych zysków. Jednakże, w przypadku zmiany formy prawnej lub struktury organizacyjnej, przepisy podatkowe nakładają pewne ograniczenia na możliwość odliczenia strat.

Zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy o CIT, dochód można obniżyć o wysokość straty poniesionej w roku podatkowym w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. Jednak wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty straty.

Na podstawie art. 7 ust. 3 pkt 4 ustawy o CIT, przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się strat przedsiębiorców przekształcanych w razie przekształcenia formy prawnej, z wyjątkiem przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową. Przy ustalaniu straty nie uwzględnia się również, w razie przekształcenia formy prawnej, straty przedsiębiorców przekształcanych, z wyjątkiem spółek kapitałowych przekształconych w inne spółki kapitałowe, o czym stanowi art. 7 ust. 4 ustawy o CIT.

Oznacza to, że jeżeli ma miejsce przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, to jest możliwość odliczenia przez spółkę akcyjną straty spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przy ustalaniu straty spółki akcyjnej za dany rok można także uwzględnić poniesioną w tym roku stratę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Takie same możliwości są w przypadku przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Natomiast na podstawie art. 8 ust 1 w związku z art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT straty z udziału w spółce niebędącej osobą prawną u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w stracie są równe.

Jakie są podatkowe aspekty przekształceń spółek? Tego dowiesz się w naszym artykule

Podsumowanie

Przekształcenie spółki to proces, który wymaga zazwyczaj spełnienia szeregu określonych formalności. W szczególności jeśli chodzi o przekształcenie spółki ze stratą, ponieważ cała procedura może być bardziej skomplikowana. W związku z tym, przed podjęciem decyzji o przekształceniu spółki ze stratą oraz przed podjęciem jakichkolwiek działań w tej sprawie, zaleca się skonsultowanie z prawnikiem.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat, skontaktuj się z nami.

Wyróżniony ekspert

Marek Cieślak

Prezes CGO Finance