Zmiany w podatkach w 2023 roku. Co trzeba wiedzieć?

Zmiany w podatkach w 2023 roku. Co trzeba wiedzieć?

Nowy rok, nowe… zmiany w podatkach, a trochę ich będzie. Wiemy, jak ciężko orientować się w przepisach podatkowych, dlatego w artykule poniżej przedstawiamy podsumowanie najważniejszych zmian w podatkach w 2023 roku. Na co powinni przygotować się podatnicy i wziąć pod uwagę przy składaniu rozliczeń? Przyjrzyjmy się bliżej.

Zmiany w podatkach w 2023 roku – ulga na zabytki ulega ograniczeniu

Od 1 stycznia 2023 roku nie będzie możliwe odliczanie wydatków na odpłatne nabycie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub udziału w takim zabytku. Wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym będzie można odliczyć dopiero po zakończeniu prac. Odliczeniu w ramach ulgi na zabytki nie będą podlegać wydatki w części, w jakiej wykraczają poza zakres prac i robót określonych w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków lub które wykonano niezgodnie z pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Zmiany w podatkach w 2023 roku – będzie wyższy podatek za mieszkanie i psa

2023 rok to także wyższe podatki lokalne. Przykładowo: 

 • podatek od budynków mieszkalnych, jaki płacą wszyscy lokatorzy wzrośnie z 0,89 zł do 1 zł na mkw;
 • opłata za posiadanie psa – wzrośnie do 150,93 zł rocznie;
 • opłata za pobyt w miejscowości mającej status obszaru ochrony uzdrowiskowej – wzrośnie z 3,52 zł do 3,94 zł za dobę pobytu;
 • opłata uzdrowiskowa – wzrośnie z 4,83 zł do 5,40 zł dziennie.

Zmiany w podatkach w 2023 roku – najem prywatny tylko na ryczałcie

Zmianie uległa także kwestia najmu prywatnego, a raczej sposobu jego rozliczania. Od stycznia tego roku możliwe to będzie wyłącznie w formie ryczałtu. Ci, którzy dotychczas rozliczali najem prywatny na zasadach ogólny, będą musieli zrezygnować z tej formy opodatkowania. Oznacza to, że przychody z tytułu najmu prywatnego będą opodatkowane stawką 8,5% przychodu albo 12,5% od nadwyżki przychodu ponad 100 tys. zł.

Nie możesz się odnaleźć w gąszczu zmian w przepisach podatkowych?

Dobrze trafiłeś! Nasz wykwalifikowany zespół doradców i ekspertów wyjaśni wszystkie wątpliwości i doradzi z jakich ulg możesz skorzystać. Zapraszamy do kontaktu!

Zmiany w podatkach w 2023 roku – brak amortyzacji lokali mieszkalnych

Kolejna zmiana związana z najmem dotyczy możliwości ich amortyzacji. Ci podatnicy, którzy wynajmują lokale mieszkalne w ramach działalności gospodarczej, od Nowego Roku nie mogą amortyzować tych lokali i zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych.

Wyłączenie prawa do amortyzowania obejmuje:

 • budynki mieszkalne,
 • lokale mieszkalne,
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
 • prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, służące prowadzonej działalności gospodarczej lub wydzierżawiane albo wynajmowane przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Częste zmiany przepisów podatkowych to zmora większości przedsiębiorców. Jednak nowe rozwiązania niejednokrotnie otwierają furtkę do oszczędności. Sprawdź nasze propozycje w artykule Optymalizacja podatkowa 2023. Jak płacić niższe podatki prowadząc biznes w Polsce?

Zmiany w podatkach w 2023 roku – nowe zasady uwzględniania kwoty wolnej od podatku

Od Nowego Roku płatnik jest zobowiązany pomniejszać zaliczki na podatek dochodowy o kwotę stanowiąca nie więcej niż 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, jeżeli pracownik złoży temu płatnikowi oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia.

Podatnik (zatrudniony) będzie uprawniony do złożenia oświadczenia nawet trzem płatnikom, wskazując, że płatnik jest uprawniony do pomniejszania zaliczki:

 • o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek w przypadku jednego płatnika,
 • o 1/24 kwoty zmniejszającej podatek w przypadku złożenia oświadczenia dwóm płatnikom,
 • o 1/36 zmniejszającej podatek w przypadku złożenia oświadczenia trzem płatnikom.

Zmiana formy opodatkowania także w trakcie roku!

Ci przedsiębiorcy, którzy w 2022 roku zdecydowali rozliczać się podatkiem liniowym lub ryczałtem, wyjątkowo, w związku ze zmianą wysokości pierwszego progu podatkowego (spadek z 17 do 12%), w trakcie roku będą mogli zmienić tę formę na zasady ogólne. Wystarczy, że zamiast PIT-36L lub PIT-28, złożą do 2 maja 2023 roku deklarację PIT-36.

Zmiany w podatkach w 2023 roku – dłuższy termin na złożenie -PIT-28

Od 1 stycznia b.r. wydłużono także czas na złożenie PIT-28. Ryczałtowcy roczne rozliczenie podatku będą musieli złożyć do końca kwietnia (w roku 2023 ostatni dzień kwietnia to niedziela, więc termin na złożenie zeznań mija 2 maja), a nie do końca lutego, jak było do niedawna.

Zmiany w podatkach w 2023 roku dla przedsiębiorców

Ze zmianami w podatkach w szczególności powinien zapoznać się każdy przedsiębiorca, ponieważ od 1 stycznia 2023 roku jest ich naprawdę wiele. Oto najważniejsze z nich:

 • Minimalna składka zdrowotna dla podatników rozliczających się na skali podatkowej oraz metodą podatku liniowego wzrosła do 314,10 zł.
 • Stawka diety krajowej wzrosła z 38 zł do 45 zł za dobę, wzrosły też przeznaczone dla pracowników limity ryczałtu za nocleg do 67,50 zł i dojazd komunikacją miejską – 9 zł.
 • Stawki diet zagranicznych i limitu za nocleg również wzrosły – te akurat obowiązują już od 29 listopada 2022 roku.
 • Wysokość minimalnego wynagrodzenia – w 2023 roku jego wartość zmieni się dwa razy. Od 1 stycznia do końca czerwca będzie wynosić 3490 zł brutto, natomiast od 1 lipca – 3600 zł brutto. To samo dotyczy minimalnej stawki godzinowej. Od 1 stycznia 2023 roku wyniesie ona 22,80 zł brutto, a od lipca 23,50 zł brutto.
 • Podwyżka składek ZUS – przy preferencyjnym, małym ZUS, łączna wysokość składek będzie wynosić (bez składki zdrowotnej) od 1 stycznia:

– 30 czerwca 2023 roku – 331,26 zł,

– 1 lipca – 31 grudnia 2023 roku – 341,72 zł.

 • Zmieniają się też stawki dla przedsiębiorców, którzy nie korzystają z preferencyjnego ZUS. Łącznie pełne składki na 2023 rok wyniosą 1418,48 zł (bez składki zdrowotnej).
 • Od 2023 roku wszyscy przedsiębiorcy – samozatrudnieni oraz pracodawcy – muszą posiadać konto na PUE ZUS.
 • Od 17 stycznia 2023 roku wzrosną stawki za kilometrówkę.

Jeśli zainteresował Cię powyższy artykuł i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji. Skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc!