Prowadzenie księgowości

Prowadzenie księgowości
Marek Cieślak

Marek Cieślak

Prezes CGO Finance

Prowadzenie działalności gospodarczej, tak w Polsce, jak i za granicą, wiąże się z wieloma formalnościami, w tym prowadzeniem księgowości. Bez wątpienia jednymi z najistotniejszych są wszelkie kwestie związane z księgowością.

Mając na uwadze mnogość przepisów, regulacji i wymagań dotyczących rachunkowości, coraz częściej przedsiębiorcy decydują się na outsourcing usług księgowych wykwalifikowanym biurom księgowym. Jaki jest koszt takich usług?

Co wchodzi w zakres obowiązków biura księgowego? Ile kosztuje prowadzenie księgowości dla spółki w Polsce? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w niniejszym artykule.

Prowadzenie księgowości

Na czym polega prowadzenie księgowości?

Zanim przejdziemy do omówienia tego ile kosztuje księgowość, należy w pierwszej kolejności ustalić na czym w ogóle polega świadczenie usług księgowych. Warto bowiem wspomnieć, że charakter pracy księgowego doznał całkowitej przemiany na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat.

Dzisiejsze biura księgowe to niejednokrotnie wysoce wyspecjalizowane jednostki, obejmujące swoją działalnością nie tylko księgowość sensu stricte, ale także doradztwo podatkowe, controlling operacyjny i finansowy oraz usługi kadrowo – płacowe. Na czym polega każda z tych usług?

Prowadzenie księgowości - segregatory

Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe to usługa szczególnie poszukiwana przez przedsiębiorców. Wpływ na to ma stopień komplikacji i zaskakująca (zwłaszcza w ostatnim czasie) częstotliwość zmian przepisów podatkowych.

Najlepszym przykładem jest uchwalony relatywnie niedawno, a już wielokrotnie nowelizowany Polski Ład. Przedsiębiorcom niezwykle trudno nadążyć za zmianami, stąd coraz większe zapotrzebowanie na usługi profesjonalnego doradztwa podatkowego.

Doradztwo podatkowe to jedna ze specjalizacji naszej kancelarii prawnej.

Controlling finansowy i operacyjny

Controlling finansowy daje przedsiębiorcy większe możliwości optymalizacji kosztów. Polega on na stałej i kompleksowej analizie wyników finansowych przedsiębiorstwa. Jego celem jest stałe podnoszenia efektywności i konkurencyjności.

Usługi controllingu, pomimo tego, że pojawiły się na rynku usług księgowych całkiem niedawno, stanowią jeden z najbardziej poszukiwanych typów usług. Mając na uwadze szczególny charakter tej usługi, w tym przede wszystkim konieczności biegłej znajomości przepisów i procesów księgowych oraz szybkiej analizy funkcjonowania przedsiębiorstwa w kontekście ciągłych zmian, na chwilę obecną obserwuje się przewagę zainteresowania tego rodzaju usługami nad ich dostępnością.

Usługi kadrowo-płacowe

W ramach świadczenia usług kadrowo – płacowych biura księgowe oferują najczęściej:

 • naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac zatrudnianych pracowników,
 • sporządzanie i rozliczanie umów zlecenie i umów o dzieło,
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników, 
 • rejestrację pracowników w ZUS, 
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji ZUS i PIT dla celów zgłoszeniowych i rozliczeniowych i wiele innych.
Prowadzenie księgowości - podatki

Od czego zależy wysokość wynagrodzenia?

Dysponując wiedzą w zakresie tego czym tak naprawdę mogą zajmować się biura księgowe dużo łatwiej zrozumieć z czego wynikają stawki ich wynagrodzeń. Przy czym należy pamiętać, że ich rozpiętość nie jest uzależniona wyłącznie od zakresu świadczonych usług. Na ich wysokość wpływ mają także takie czynniki jak:

 • lokalizacja, tak przedsiębiorstwa jak i biura księgowego, bowiem co do zasady im mniejsze miasto tym niższe stawki wynagrodzeń,
 • renoma biura księgowego i doświadczenie pracowników,
 • forma prawna prowadzonej działalności gospodarczej – jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka czy oddział firmy zagranicznej,
 • rodzaj księgowości – księga przychodów i rozchodów, karta podatkowa, księgi rachunkowe, ryczałt ewidencjonowany,
 • liczba dokumentów,
 • liczba pracowników i rodzaj umów,
 • zakres prowadzonej działalności – np. czy firma kupuje lub sprzedaje towary (usługi) za granicę.

Jak widać czynników wpływających na koszt usług księgowych jest całkiem sporo.

Prowadzenie księgowości - wykres

Ile kosztuje prowadzenie księgowości dla spółki w Polsce?

Jako że czynników wpływających na koszt usług księgowych jest naprawdę dużo, niezwykle trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie o ich koszt.

Niemniej jednak, analizując poszczególne oferty w wielu miastach, można pokusić się o ogólne wnioski. Poniżej przedstawiamy przykładowe stawki dla trzech najpopularniejszych typów usług.

Koszt księgowości dla spółki w Polsce w przypadku prowadzenia księgi przychodów i rozchodów

Na wysokość wynagrodzenia w tej kategorii wpływ ma przede wszystkim ilość dostarczonych do biura dokumentów. W przypadku, gdy ich ilość wynosi do 10 dokumentów, koszt ( zależności od województwa) waha się od 250,00 PLN brutto do 380,00 PLN brutto. Ale już w przypadku dokumentów w przedziale od 90 do 100, rozpiętość wynagrodzeń wynosi od 880,00 PLN brutto do 1.300,00 PLN brutto.

Koszt księgowości dla spółki w Polsce w przypadku ksiąg rachunkowych

Podobnie jak w opisywanym wcześniej przypadku także tutaj wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od ilości dokumentacji. W przypadku, gdy ich ilość wynosi do 10 dokumentów, koszt ( zależności od województwa) waha się od 900,00 PLN brutto do 1.300,00 PLN brutto. Z kolei w przypadku dokumentów w przedziale od 90 do 100, rozpiętość wynagrodzeń wynosi od 2.500,00 PLN brutto do 3.600,00 PLN brutto.

Obsługa kadrowo-płacowa

Jako przykład rozpiętości wynagrodzeń wskażmy również jedną z najpopularniejszych usług biur księgowych, tj. obsługę kadrowo-płacową. Popularnym wyznacznikiem wynagrodzenia w tej kategorii jest ilość pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy. Obsługa kadrowo-płacowa jednego pracownika waha się zatem od 83,00 PLN brutto do 140,00 PLN brutto.

Na koniec warto podkreślić, że powyższe kwoty stanowią wyłącznie średnią. Tym samym, w zależności od okoliczności, kwoty wynagrodzeń mogą być niższe, a w uzasadnionych przypadkach nawet kilkukrotnie wyższe. Dlatego dopiero szczegółowa analiza przez biuro potrzeb klienta pozwoli na dokonanie rzetelnej wyceny jego usług.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat, zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszego biura rachunkowego w Warszawie są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

Wyróżniony ekspert

Marek Cieślak

Prezes CGO Finance