Transakcje łańcuchowe a podatek VAT

Transakcje łańcuchowe a podatek VAT
Marek Cieślak

Marek Cieślak

Prezes CGO Finance

Transakcje łańcuchowe to szczególny rodzaj transakcji, w których kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w taki sposób, że pierwszy z nich wydaje towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy. Jakie są konsekwencje takiej dostawy na gruncie podatku VAT?

Transakcje łańcuchowe – co to takiego?

Transakcje łańcuchowe to szczególny rodzaj transakcji, w których kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy. W takiej sytuacji uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w dostawie, pomimo że wydanie towaru nastąpiło tylko pomiędzy pierwszym i ostatnim podmiotem w łańcuchu dostaw.

Przykład: Podmiot A zamówił towar u podmiotu B. Podmiot B przyjął zamówienie, jednak nie posiadał fizycznie towaru u siebie, więc zamówił go u podmiotu C. Podmiot C przyjął zamówienie na rzecz podmiotu B, jednak aby zrealizować transakcję musiał najpierw zamówić towar u producenta (podmiotu D). Finalnie podmiot D wysłał towar bezpośrednio do pierwotnego zamawiającego, czyli podmiotu A.

Cechą szczególną transakcji łańcuchowej jest to, że dochodzi tylko do jednego fizycznego wydania towaru i kilku dostaw w rozumieniu prawnym.

Krajowe i międzynarodowe transakcje łańcuchowe

Transakcje łańcuchowe mogą mieć charakter krajowy i międzynarodowy.

Rodzaj transakcji łańcuchowej 
KrajowaWszystkie biorące w niej udział podmioty są zlokalizowane na terytorium jednego kraju i towar ulega przemieszczeniu tylko na terytorium kraju.
MiędzynarodowaPodmioty biorące w niej udział znajdują się na terytorium dwóch lub więcej państw i towar ulega przemieszczeniu pomiędzy dwoma państwami.

Na czym polegają ruchome i nieruchome transakcje handlowe?

Zgodnie z treścią art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (dalej jako ustawa o VAT), w przypadku gdy te same towary są przedmiotem kolejnych dostaw oraz są wysyłane lub transportowane bezpośrednio od pierwszego dostawcy do ostatniego w kolejności nabywcy, wysyłkę lub transport przyporządkowuje się wyłącznie jednej dostawie.

W powyższej sytuacji mamy do czynienia z tzw. dostawą ruchomą.

Natomiast zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy o VAT dostawę towarów, która:

  1. poprzedza wysyłkę lub transport towarów, uznaje się za dokonaną w miejscu rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów;
  2. następuje po wysyłce lub transporcie towarów, uznaje się za dokonaną w miejscu zakończenia wysyłki lub transportu towarów.

Powyższy przepis reguluje przypadki tzw. dostaw nieruchomych.

Reasumując – przyporządkowanie wysyłki bądź transportu tylko jednej dostawie oznacza, że jest to dostawa „ruchoma”. Pozostałe dostawy są uznawane za „nieruchome”.

Rodzaj transakcji łańcuchowej 
RuchomaJedna transakcja ruchoma, która jest przyporządkowana do organizatora transportu.
NieruchomaPoprzedzająca transakcja ruchoma opodatkowana jest w kraju, z którego towar wyjeżdża. Następująca transakcja ruchoma opodatkowana w kraju,
do którego towar przyjechał.

Identyfikacja dostaw ruchomych i nieruchomych w transakcjach łańcuchowych determinuje rozpoznanie i zastosowanie obniżonej stawki 0% VAT w przypadku eksportu towarów albo wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Transakcje łańcuchowe a rozliczenie podatku VAT

Zagadnieniem o najistotniejszym znaczeniu w praktyce są tzw. unijne transakcje łańcuchowe. Regulują je przepisy art. 22 ust. 2b–2c ustawy VAT.

Mowa o transakcjach, w których towary są wysyłane lub transportowane z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego. W takim przypadku wysyłka lub transport tych towarów są przyporządkowane wyłącznie dostawie dokonanej do podmiotu pośredniczącego.

Kto jest podmiotem pośredniczącym w transakcjach łańcuchowych?

Przez podmiot pośredniczący rozumie się innego niż pierwszy w kolejności dostawcę towarów, który wysyła lub transportuje towar samodzielnie albo za pośrednictwem osoby trzeciej działającej na jego rzecz (art. 22 ust. 2d ustawy o VAT).

W przypadku towarów, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy o VAT, które są wysyłane lub transportowane z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego, wysyłka lub transport tych towarów są przyporządkowane wyłącznie dostawie dokonanej do podmiotu pośredniczącego. Powyższe wynika z art. 22 ust. 2b ustawy o VAT.

Zatem odpowiednie zlokalizowanie podmiotu pośredniczącego ma podstawowe znaczenie, gdyż transport lub wysyłkę danego towaru w tej transakcji łańcuchowej przypisuje się do niego. Ustawodawca wprowadził w tym zakresie domniemanie prawne. Polega ono na tym, że dostawa ruchoma będzie przypisana tylko do transakcji dokonywanej na rzecz podmiotu pośredniczącego

Jednakże od powyższej zasady istnieje wyjątek. W przypadku bowiem, gdy podmiot pośredniczący przekazał swojemu dostawcy numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany mu przez państwo członkowskie, z którego towary są wysyłane lub transportowane, wysyłkę lub transport przypisuje się wyłącznie dostawie dokonanej przez ten podmiot (art. 22c ustawy o VAT).

Jesteś jednym z ogniw w łańcuchu dostaw i nie potrafisz odnaleźć się w przepisach podatkowych?

Świetnie trafiłeś! Nasi eksperci skutecznie doradzą Ci w jaki sposób powinieneś rozliczyć podatek VAT w przypadku transakcji łańcuchowej. Umów się na konsultację już dziś!

Transakcja łańcuchowa – podmiot odpowiedzialny za organizację transportu lub wysyłki towarów

Powyżej przedstawiono zasadę ogólną przypisywania dostawy ruchomej w unijnych transakcjach łańcuchowych. Nie zawsze jednak w transakcji występuje podmiot pośredniczący. Przepisy regulują również zasady przyporządkowania transportu lub wysyłki w transakcjach łańcuchowych w zależności od tego, który z podmiotów w łańcuchu jest odpowiedzialny za organizację transportu lub wysyłki towarów. Można wyróżnić tutaj dwie sytuacje:

  • pierwszy dostawca organizuje wysyłkę / transport
  • ostatni nabywca organizuje wysyłkę / transport
Transakcja, do której należy przypisać wysyłkę/transport (tzw. dostawę ruchomą)
Pierwszy dostawca organizuje wysyłkę / transportDostawę należy przypisać wyłącznie do transakcji, w której podmiot ten uczestniczy (transakcja ruchoma, stanowiącą eksport, który przy zachowaniu odpowiednich warunków, podlega opodatkowaniu stawką VAT 0%).
Transakcje między pozostałymi podmiotami to dostawy nieruchome, opodatkowane w państwie przeznaczenia towaru, a zatem miejscu zakończenia wysyłki lub transportu towarów.
Ostatni nabywca organizuje wysyłkę / transportDostawę należy przypisać do dostawy dokonanej do ostatniego nabywcy.

Transakcje łańcuchowe – podsumowanie

Ścisła współpraca państw członkowskich to stały element współczesnej gospodarki. Uregulowanie w ustawie o VAT kwestii transakcji łańcuchowych pozwala na uniknięcie stosowania przez państwa członkowskie różnych, często sprzecznych regulacji.

Obecna regulacja stanowi konsekwencję wdrożenia dyrektywy Rady (UE) 2018/1910. Ustanowiła ona wspólną dla państw członkowskich zasadę, zgodnie z którą w przypadku spełnienia określonych warunków transport towarów należy przypisać jednej dostawie w ramach łańcucha transakcji.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat, zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszego biura rachunkowego w Warszawie są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

Wyróżniony ekspert

Marek Cieślak

Prezes CGO Finance